Privacy Policy

Integritetspolicy gällande blomsterodlarna.se
Blomsterodlarna värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter här. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
Sofia Wikander ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Sofia Wikander pers nr 821014-7180, Kvisslingbyvägen 40, 184 91 Åkersberga.

Varför använder vi dina personuppgifter?
Blomsterodlarna samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra köp, anmälan till utbildningar och workshops, prenumerera på vårt nyhetsbrev samt för att vi ska kunna kontakta er för information om din anmälan/utbildning/workshop.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att: 
• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av tjänst och fakturering
• Möjliggöra kundservice
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post, sms samt på blomsterodlarna.se
• Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Blomsterodlarna samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund: 
• Namn

Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Betalningsuppgifter
• Person-/org. nummer. Då du väljer att betala med faktura får du även ange ditt personnummer eller organisationsnummer. 
• IP-adress och information om din användning av blomsterodlarna.se

Cookies
blomsterodlarna.se använder så kallade cookies för främst tre ändamål: webbanalys, annonsering och för att förbättra din kundupplevelse. 

I beställningsformuläret och på medlemssidan används cookies så att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan backar tillbaka. På så sätt slipper du fylla i dina uppgifter igen. Denna typ av cookie sparas inte på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare. 

Om du inte accepterar användning av cookies på blomsterodlarna.se kan du ändra dina inställningar i webbläsaren (vi hänvisar till din webbläsares användarmanual). Tänk på att vissa funktioner inte fungerar som de ska om du inte tillåter cookies.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen. 

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Blomsterodlarna kan du avregistrera dig från utskick.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
På Blomsterodlarna hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.
Blomsterodlarna säljer aldrig dina personuppgifter vidare. 

Dina rättigheter
Registerutdrag
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Blomsterodlarna. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till: Blomsterodlarna, c/o Sofia Wikander, Kvisslingbyvägen 40, 184 91 Åkersberga
I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut. 

Rättelse av dina personuppgifter

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Blomsterodlarna kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det kan finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning. 

Ändring av integritetspolicy

Blomsterodlarna förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på blomsterodlarna.se och/eller via e-post. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta kundservice.

Kontaktinformation
Du är välkommen att kontakta oss på e-post: [email protected] om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.